Rob Courtens De Bakkerij, kunsthuis

Rob Courtens volgde zijn opleiding aan de Academie te Maastricht en maakt al een leven lang beelden in klei(steengoed) en brons. Bij voorkeur werkt hij met klei. Zijn werk is figuratief, maar niet naturalistisch of, anders gezegd, nauwkeurig realistisch. Integendeel. Achter de herkenbare figuren in zijn beelden valt bij nader inzien nog veel te ontdekken. Dat begint al bij de tegendraadse anatomie in het werk, waarbij het streven naar balans in het beeld voorop staat. Die balans wordt volgens Rob Courtens bereikt door de juiste verhouding tussen de aangebrachte vormen van klei en de lege ruimte daartussen.

De eerder door hem genoemde voorkeur voor klei is mede ingegeven door de behoefte om zijn beelden zelf te kleuren. Kleur in zijn beelden vindt hij van belang. Die kleur is meer dan het opgebrachte patin met onder andere verf. Het is in feite de handtekening van de kunstenaar en getuigt van een sterke persoonlijke stijl.