Yvon Koopman kunsthuis De Bakkerij kunst

Te trachten om het oeuvre en werken van Yvon Koopman te vatten in een theoretisch kader of maatstaven is onbegonnen werk. Alle uitvoeringen van projecten of sculpturen, de samenwerking met collega’s en het collectief zoeken naar vormen met de mensen op wie de kunstwerken betrokken zullen zijn, staan op één of andere wijze met elkaar in verband. De verbindende factor wordt gevormd door het steeds terugkerend enthousiasme waarmee, nieuwe zaken, ontwikkelingen en gezichtspunten worden begroet en toegepast. Twijfels zijn Yvon Koopman niet vreemd maar lossen telkens weer op in een nieuwe inspiratie.

Elke toevallige vondst kan daarin aanleiding zijn tot het opnieuw vormgeven van een beschermd gebiedje, het aangaan van een project of het zoeken naar samenwerking waarin zij, zo dicht als maar mogelijk is, bij de mensen wil blijven die het uiteindelijk betreft.

Yvon Koopman, beeldend kunstenares is geboren in 1952 in Breda. Yvon deed de kunstacademie in Rotterdam en is altijd in de buurt van de havenstad gebleven, eerst in Schiedam toen in Spijkenisse en nu weer terug in Schiedam.

Yvon Koopman kunsthuis De Bakkerij

Mensen
Het enthousiasme waarmee Yvon spreekt over haar voltooide, lopende en toekomstige projecten is aanstekelijk. Evenals haar betrokkenheid trouwens bij de mensen die daar een aandeel in hebben. Van de ‘stronky’s’ op het Willem Dreesplein in Schiedam, in brons gegoten parkeerpaaltjes in de vorm van een gekapt boomstammetje tot het voormalig torentje van het Leids Academisch Ziekenhuis dat, door Yvon van de sloper gered, nu in het hart van het Stadspark op een fraaie sokkel en kleurig licht uitstralend vanachter de hooggeplaatste raampjes, mooi staat te wezen voor ieder die het zien wil. Mensen, steeds komt Yvon Koopman erop terug.

Expositie in kunsthuis De Bakkerij samen met Marlies van Zeben

Yvon Koopman kunsthuis De Bakkerij